Lite historik

När jag hade erhållit patentet, gällde det att hitta en finansiär (kunder hade jag redan kontakt med, inte minst försvaret!). Efter ett antal försök med personer som var intresserade, men som inte hade pengar, började modet sakta sjunka. Skulle det inte gå att sälja ett så bra patent/uppfinning? I slutet av 1980-talet hade den finansiella marknaden ett lite annat utseende än idag (2012). Nåväl, efter dialog med den producent som hade producerat de första proven av kuddarna, skrevs ett avtal, 1991, mellan mig och denna organisation. Som tur var utvecklades avtalet av dåvarande STU (Styrelsen för Teknisk Utveckling, sedermera NUTEK och numera Tillväxtverket). Anledningen till att det var STU som tog fram avtalet var att jag hade fått ett villkorslån av dom. Producenten började ta kontakt (via mig) med ett antal kunder, främst försvaret och leverantörer till detta. Producenten ställde även ut på mässor (där jag ibland var närvarande), vid tillfällen då de ändå ställde ut de maskiner som de var representant för. Försäljningen kom igång, men det visade sig snart att de minimi-nivåer av försäljningsbonus som jag skulle erhålla per år för att producenten skulle ha en exklusiv rätt att marknadsföra, sälja och producera kuddarna, inte skulle uppnås.

Årsskiftet 1997/1998 överlät jag marknadsföringen och försäljningen på Hans. Leverantören hade dock fortfarande en exklusiv rätt att producera luftkuddarna. Hans började med att profilera (jag har många bilder på olika typer av prover som jag genomförde) varan, skapade databaser och började marknadsföra och sälja. Det gick mycket trögt i början. SP (dåvarande Statens Provningsanstalt, numera Sveriges provnings och forskningsinstitut) genomförde en ytterligare omgång tester på kuddarna. Den första gjordes i slutet på 1980-talet.

2004 genomförde KTH tillsammans med Hans och några av kuddarna, intresserade personer ett examensarbete, med mycket gott resultat. Med denna rapport i ryggen började nu en ökad försäljning. Vi exporterade en stor del av omsättningen till Norge, Finland och Lettland. 2007 skrev producenten under ett sekretessåtagande. Försäljningen dök 2008/2009 p.g.a. finanskrisen. Som en av kunderna uttryckte det; ”Någon drog ur proppen april 2008, utan förvarning”. 1:a halvåret 2010 hade vi dock repat oss och sålt mer luftkuddar än något halvår tidigare. Då började producenten att ta över våra kunder.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *