Tidsbegränsat erbjudande

Detta erbjudande gäller under förutsättning att vi får ihop tillräckligt med pengar för att kunna fortsätta verksamheten!

De som akut sponsrar oss (pengar inne på Saving Spaces AB:s konto senast 22/4 2012), se nedan, kommer att erbjudas att köpa en del av HERoVation AB:s (som undertecknad är majoritetsägare i) aktier i Saving Spaces AB, totalt dock max 10% av Saving Spaces AB:s totala antal aktier. Dessa aktier kommer dock först att erbjudas till nuvarande aktieägare. Det som då eventuellt blir över av de 10% av det totala antalet aktier i Saving Spaces AB och därmed kan säljas till en större krets kommer endast att erbjudas de som har sponsrat Saving Spaces AB. Sponsoren kommer då att erhålla aktier motsvarande det dubbla sponsringsvärdet, dock begränsat till antalet aktier som erbjuds vid detta tillfälle. Värdet av Saving Spaces AB:s totala antal aktier kommer då att uppskattas till 1 MSEK (1.000.000 kr). Endast hela aktier kommer att erbjudas, d.v.s. sponsring under 500 kr kommer ej att erhålla någon aktie. Principen ”först till kvarn” kommer att gälla (d.v.s. ordningen på inbetald sponsring senast den 22/4).

Hans Rosendahl, ordf och VD Saving Spaces AB

Akut!!! Hjälp oss så vi slipper gå i konkurs …

… som i så fall är orsakad av att vår leverantör sedan 12 år har tagit över våra kunder. En effekt av detta är att vår hållbara produkt inte längre kan utvecklas! Utveckling tar tid, mycket längre tid än man normalt tror. Det som nu är på väg till Kronofogden är moms på ca 60.000 kr som skall betalas. Denna moms är en effekt av våra fakturor (som utgår från vad vi hävdar gällande avtal) till vår fd producent. Eftersom exproducenten bestrider våra fakturor har de inte heller betalat dom. Därför har vi i nuläget inga kunder och vi kan inte skaffa nya kunder pga den uppkomna situationen, varför vi inte  har några pengar att betala momsen med! Skall ytterligare en svensk uppfinning behöva gå i konkurs pga (vad vi kallar) blufföretag?

Ni kan sponsra oss på:

bg  5371-9563, Saving Spaces AB, www.savingspaces.se

Alla bidrag mottages tacksamt – skriv er e-postadress så vi kan tacka Er!

Olika blufföretag

Det finns olika typer av blufföretag! Det vi har råkat ut för är följande; efter 12 år av exklusiv rätt till att producera vår produkt har denna leverantör successivt tagit över alla våra befintliga och återkommande kunder. Detta är enligt vår syn både oetiskt och omoraliskt. Dessutom anser vi att det strider mot ingångna gällande avtal, men inte minst hämmar det utvecklingen av vår produkt, dels pga att det är vi som har kompetensen och visionerna, dels att när dylik situation uppstår är det mycket svårt (omöjligt?) att erhålla extern finansiering.

När blir organisationer med oseriöst handlande i affärer …

… att betrakta som blufföretag??

I vårt fall har vi under många år arbetat hårt med profilering, marknadsföring och försäljning, för att bygga upp en kundkrets, varav ett flertal har varit återkommande. Är det konstigt att man blir förb-d när man blir medveten om att den producent som har haft monopol under många, många år, helt plötsligt och utan något som helst godkännande från oss har börjat ta över alla våra återkommande kunder.

När blir denna typ av en organisations handlande att betrakta som blufföretag (jämför Svensk Handels Varningslista)??