Att följa överenskommelser är inte L.Bergh Maskin AB:s starka sida

… ej heller att följa ingångna avtal. Förutom de avvikelser från sekretessåtagandena som L.Bergh Maskin AB gjorde i mitten av 2010 hade vi ett möte (muntlig förberedelse) i Stockholms Tingsrätt i slutet av januari. Där kom vi (parterna) överens om en förlikning på 75.000 kr som L.Bergh Maskin AB skulle betala till Saving Spaces AB. När den muntliga överenskommelsen var gjord började motpartens (L.Bergh Maskin ABs) juridiska ombud kräva att en tredje part (min far) skulle garantera att ingen ytterligare stämning skulle göras från hans sida. Det juridiska ombudet krävde även att detta skulle protokollföras. Rådmannen svarade då att det skulle vara ”tjänstefel” av honom att protokollföra detta eftersom det var ett helt annat ärende! Motpartens juridiska ombud upprepade (tjatade) kravet ett antal gånger emedan den begränsade tiden på två timmar för mötet i snabb takt började närma sig sitt slut. Eftersom min far inte var närvarande vid mötet kunde jag inte tala för honom. Vi (parterna) fick då två veckor på oss att komma fram till ett förlikningsavtal. I protokollet noterades att några punkter skulle utredas under denna tid, dvs det står inte i protokollet att en omförhandling av beloppet skulle ske eller att den muntliga förlikningen skulle ifrågasättas! Det står inte heller i protokollet att vi inte muntligen var överens utan tvärtom just att några detaljer behövde utredas. Det var motpartens juridiska ombud som skulle ta fram förslag till förlikningsavtal. Efter mötet var motpartens juridiska ombud mycket aktiv och ringde vårt juridiska ombud två gånger samma eftermiddag. Själv talade jag med min far på kvällen och han konstaterade (naturligtvis) att han ville se förslaget till förlikningsavtal innan han lämnade någon som helst garanti! Mer än en vecka (av de två som vi hade fått på oss) gick utan att vi fick se något förlikningsavtal. Först när vårt juridiska ombud tog kontakt för att kontrollera varför det inte kom något förslag blev svaret att L.Bergh Maskin AB inte längre ville förlikas! Däremot kom (ungefär vid samma tid) ett yttrande från motparten till Tingsrätten. Den första meningen i yttrandet efter den allmänna inledningen lyder; ”1.1 Parterna träffade inte någon förlikning vid den muntliga förberedelsen och har inte heller träffat någon förlikning därefter.” Som vi ser det är det (åtminstone) två faktafel i denna mening; för det första blev det en muntlig överenskommelse under mötet. Vi var 6 personer, varav två personer (rådman och notarie) var från Tingsrätten! som konstaterade detta, och för det andra så var det L. Bergh Maskin AB som efter mötet sa nej till förlikningen (utan att det juridiska ombudet hade tagit fram något förlikningsförslag som vi fick se) – inte vi! Nej vi var hela tiden inriktade på (vilket vi också sa) att fortsätta förlikningen. Förutsättningen var dock att vi hade fått se förslaget. Som skrivet ”Att följa överenskommelser är inte L.Bergh Maskin AB:s starka sida”!!!!!!!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *